Prijava na nagradnu igru: Od savršenog rublja do odmora iz snova!

Pravila i dobitnici nagradne igre

Dobitnici

Izvlačenje dobitnika nagrada održano je 03.07.2023. u prostorijama Priređivača. Dobitnici su:

Poklon bon za putovanje po izboru u iznosu od 2.500,00€ (18.836,25kn)
Vedrana Hribar, Bregana

Bosch usisavač
Sonja Betlehem-Bebek, Koprivnica
Jasna Andrišević Bittner, Zagreb
Martina Mandač, Zagreb
Dario Vrkljan, Gospić

Finish poklon paket
Silva Habijanec, Zagreb
Tanja Samac, Tenja
Braco Tonči Bonić- Babić, Zagreb
Mladen Kolenić, Donji Vidovec
Davor Skender, Vinkovci
Božana Tomušić, Komletinci
Tanja Talaja, Osijek
Željka Knezić, Oroslavje
Mirjana Tuđa, Zabok
Mirjana Sauerbrunn, Zagreb
Branka Vlatković, Daruvar
Leonarda Lovošević, Rijeka
Zrinka Lendero, Zagreb
Kristina Kemešić, Velika Gorica
Damir Batrnek, Cepin
Dragan Bulajić, Zagreb
Andjelka Mršić, Zagreb
Dijana Pribetić, Rijeka
Ivana Martinjak, Zagreb
Marijana Žinić, Sisak
Danijela Kocijan, Osijek
Davor Košćak, Sveti Ivan Zelina
Nancy Knežević, Gradec
Draženka Saško, Varaždin
Vesna Lukša, Čakovec
Vesna Loncarevic, Orahovica
Romana Gorički, Zapresic
Damir Posavec, Dugo Selo
Natalija Vragović, Zagreb
Dubravka Borevkovic-Sajer, Slavonski Brod

Pravila

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Od savršenog rublja do odmora iz snova!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378, koji nagradu igru priređuje za klijenta Reckitt Benckiser d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, Zagreb, OIB 11804098151.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01.06.2023. do 30.06. 2023. na svim Konzum prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robnih marki Vanish i Calgon, te unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske naprave kupovinu bilo kojeg Vanish ili Calgon proizvoda. Kupnja mora biti napravljena na jednom računu. Za sudjelovanje je potrebno broj računa prijaviti na jedan od načina:

  • Poslati SMS sadržaja: VANISH, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 eura (2,40 kn), PDV uključen.

ili

  • Ispuniti obrazac na kontrast.hr/nagradne-igre/ (upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto, kontakt broj mobitela).

Sve prijave pohranit će se u centralnu bazu podataka iz koje će se izvlačiti dobitnici.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Kontrast d.o.o., Reckitt Benckiser d.o.o. i New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

  • 1x glavna nagrada – poklon bon za putovanje po izboru u iznosu od 2.500,00€ (18.836,25kn) u aranžmanu turističke agencije PALMA TRAVEL d.o.o., Praška 9, 10000 Zagreb[1]
  • 4x tjedne nagrade – Bosch štapni usisavač, pojedinačne vrijednosti 146,25€ (1.101,92kn)
  • 30x dnevne nagrade – poklon paket (Finish Ultimate Plus All in 1 Regular 45tbl, Air Wick Active Fresh complete Jasmine Bouquet 228ml, Calgon gel 750ml, Vanish gel pink 500ml, Vanish White PT spray 500ml), pojedinačne vrijednosti 62,00€ (467,14kn)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4.945,00€ (37.258,10kn). Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će 03.07.2023. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.kontrast.hr/nagradne-igre/.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kontrast.hr/nagradne-igre/. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kontrast.hr/nagradne-igre/  prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija

KLASA: UP/I-460-02/23-01/240

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

—————-

[1] Više o turističkoj agenciji i putovanjima u ponudi možete pogledati na https://www.palma-travel.hr/.

Poklon bon je moguće iskoristiti unutar 12 mjeseci od datuma završetka nagradne igre (30.06.2024.)